Viet Nam - Japan (1973 - 2023)
Tải Thông cáo báo chí Pamphlet

Tải
Thông cáo báo chí
Pamphlet

Danh sách Tổ chức,
Đơn vị đồng hành

Đơn vị đồng hành Bạch Kim

Đơn vị đồng hành Vàng

  • CÔNG TY NTHH ENEOS VIỆT NAM
  • BECAMEX TOKYU
  • NIPPON STEEL

Dự án Opera “Công nữ Anio”

Đơn vị tổ chức
Ban Điều hành “Công nữ Anio”
(Brain Group, Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến Giao lưu Quốc tế NPO)
Đơn vị đồng tổ chức
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Cố vấn danh dự Dự án
Yamada Takio (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam)
Đại diện Dự án
Honna Tetsuji (Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)
Đồng đại diện
Trịnh Tùng Linh (Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)
Furukawa Naomasa (Trưởng ban Ban Điều hành “Công nữ Anio”)
Đơn vị bảo trợ
Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam,
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Nagasaki,
Thành phố Hội An, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam,
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng,
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
Đơn vị đồng hành
【Đơn vị đồng hành Bạch Kim】 Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Công ty Daiwa House Industry Co., Ltd.
【Đơn vị đồng hành Vàng】 Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, Công ty TNHH Becamex Tokyu,
Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam
Khách sạn đồng hành
Roygent Parks Hà Nội, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa
Thời gian tổ chức
Buổi công diễn tại Việt Nam vào tháng 9 năm 2023
Địa điểm tổ chức
Nhà hát Lớn Hà Nội (01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam)

※ Thông tin tính đến ngày 23/5/2022