Viet Nam - Japan (1973 - 2023)
Tải Thông cáo báo chí Pamphlet

Tải các dữ liệu

Thông báo

10/8/2023

Lịch biểu diễn của double cast vai Công nữ Anio và Araki Sotaro đã được quyết định.


Ngày 22 tháng 9 năm 2023 (Thứ 6)
Công nữ Anio
Đào Tố Loan, Soprano
Araki Sotaro
Kobori Yusuke, Tenor
Ngày 23 tháng 9 năm 2023 (Thứ 7)
Công nữ Anio
Bùi Thị Trang, Soprano
Araki Sotaro
Yamamoto Kohei, Tenor
Ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Chủ Nhật)
Công nữ Anio
Đào Tố Loan, Soprano
Araki Sotaro
Kobori Yusuke, Tenor
Danh sách thông báo