Viet Nam - Japan (1973 - 2023)
Tải Thông cáo báo chí Pamphlet

Tải các dữ liệu

Màn 1

Bức họa “Araki Sotaro ikoku tokaisen nozu (Hoang Mộc Tông Thái Lang di quốc độ hải thuyền chi đồ)”, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khoa học Hàng hải.
Bức họa “Araki Sotaro ikoku tokaisen nozu
(Hoang Mộc Tông Thái Lang di quốc độ hải thuyền chi đồ)”,
hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khoa học Hàng hải.

Màn 2

Tranh cuộn “Koekisen zukan (Giao dịch thuyền đồ quyển)”, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu.
Tranh cuộn “Koekisen zukan (Giao dịch thuyền đồ quyển)”, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu.
Gương soi kiểu Phương Tây của công nữ Ngọc Hoa,hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Nagasaki.
Gương soi kiểu Phương Tây của công nữ Ngọc Hoa,
hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Nagasaki.

Màn 3

“Buke genseiroku (Võ gia nghiêm chế lục)”,hiện được lưu trữ tại Thư viện Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản.(Sắc lệnh bế quan tỏa cảng)
“Buke genseiroku (Võ gia nghiêm chế lục)”,
hiện được lưu trữ tại Thư viện Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản.
(Sắc lệnh bế quan tỏa cảng)

Màn 4

Bức tranh cuộn “Kiyo Suwa Myojin saishiju”, hiện được lưu giữ tại Thư viện Nakanoshima, Osaka.
Bức tranh cuộn “Kiyo Suwa Myojin saishiju”, hiện được lưu giữ tại Thư viện Nakanoshima, Osaka.

Tài liệu tham khảo

Nguồn tư liệu lịch sử