Viet Nam - Japan (1973 - 2023)

Tải các dữ liệu

Điều khoản thỏa thuận về việc sử dụng Thông cáo báo chí/Brochure/Pamphlet

Khi sử dụng Thông cáo báo chí/Brochure/Pamphlet (sau đây gọi là “Tài liệu”), xin vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Bằng việc tải Tài liệu, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận.

● Bản Quyền tác giả và Quyền sở hữu đối với Tài liệu thuộc về Dự án “Công nữ Anio”.
● Không được sử dụng Tài liệu ngoài phạm vi quy định liên quan đến Quyền tác giả (như sao chép, làm giả, tái bản, phân phối,...).

Ngày 6 tháng 11 năm 2023 Buổi diễn ra mắt tại Nhật Bản

Ngày 22, 34, 24/9/2023 Buổi diễn ra mắt tại Hà Nội - Việt Nam

Ngày 11 tháng 7 năm 2023 Họp báo công bố Buổi diễn ra mắt tại Nhật Bản

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 Họp báo và sự kiện truyền thông

Ngày 9 tháng 12 năm 2022 Sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Dự án Opera "Công nữ Anio"

Ngày 27 tháng 8 năm 2022 Sự kiện truyền thông tại Đà Nẵng

Ngày 26 tháng 8 năm 2022 Lễ khai mạc sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản 2022

Họp báo công bố diễn viên chính Tháng 6/2022

Họp báo ra mắt Dự án Tháng 12/2021